Chiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, theo chương trình, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Trước đó ông Chu Ngọc Anh được điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; còn ông Lê Minh Hưng được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ KH&CN; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giới thiệu giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế được giới thiệu vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cùng ngày, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.