Các nhà nghiên cứu Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Viện Hóa học - Môi trường quân sự và trường Đại học Thủy lợi mới xuất bản công trình “Simulating the Potential Impacts of Nuclear Power Plant Accident for Northern Vietnam”

Khi thực hiện công trình này, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem, nếu xảy ra một tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành ở Quảng Tây, Trung Quốc, thì nó sẽ tác động ra sao tới Việt Nam? Để giải quyết câu hỏi này, họ đã ứng dụng mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết (WRF) để xây dựng dữ liệu khí tượng với độ phân giải 1 km để làm đầu vào cho mô hình phát tán FLEXPART. Do không có số hạng nguồn của Cảng Phòng Thành nên họ đã sử dụng tham số từ nhà máy Fukushima.

Kết quả cho thấy có sự tương đồng về nồng độ 137Cs trong 3/24 thực nghiệm với những khung tham số khác nhau của mô hình WRF, tuy nhiên, sự rơi lắng khô và ướt của phóng xạ 137Cs khác nhau một cách rõ rệt. Thời tiết cũng tác động mạnh đến sự vận chuyển của ô nhiễm phóng xạ, ví dụ như các trường gió và mùa đông. Giá trị cao nhất của suất liều phóng xạ có thể đạt tới 10 mSvh trong khoảng 50 đến 100 sau tai nạn giả định và sau đó, có thể quan sát được các suất liều phóng xạ từ 145 đến 205 giờ sau.