Đoạt Giải thưởng tại hạng mục Thành phố thông minh (The Smart Cities Award), Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có trong danh mục đề cử và chiến thắng tại World Communication Awards - WCA năm nay.

Giải thưởng đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: Phạm vi ứng dụng của giải pháp; Khả năng đáp ứng nhu cầu hoặc cải thiện cuộc sống của người dân; Tính hoàn thiện so với các giải pháp hiện có trên thị trường; Lợi ích giải pháp mang lại đối với người dân; Vai trò của tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng thành phố thông minh.

Mô hình Thành phố thông minh của Viettel là giải pháp toàn diện với 14 trung tâm thành phần. Viettel có thể “may đo” theo nhu cầu, đặc điểm, thực trạng của từng tỉnh/thành phố giúp sử dụng nguồn lực địa phương một cách tối ưu, đưa ra các phân tích chính xác, phù hợp từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sự hài lòng của người dân.

Đã có 30 tỉnh/thành phố ký thỏa thuận hợp tác với Viettel trong việc ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh.

Trước đó, Trung tâm đã được triển khai tại Huế và đạt giải thưởng viễn thông châu Á - Telecom Asia Awards 2019 hạng mục Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á.

WCA là một trong những giải thưởng viễn thông có uy tín do Tạp chí Total Telecom (Anh quốc) khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 1999.