Mạng lưới Không gian Sáng tạo Việt Nam - ViCHI (Vietnam Creative Hub Initiative) vừa chính thức ra mắt hôm 26.10 vừa qua tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc của quá trình xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo lành mạnh cho các không gian sáng tạo Việt Nam.

Ảnh: Trần Bung.
Ảnh: Trần Bung.

Với slogan Nền tảng – Kết nối – Thúc đẩy, sáng kiến này nhằm tạo ra một cộng đồng các không gian sáng tạo chung tay thúc ẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa cũng như kinh tế sáng tạo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu. Những thành viên sáng lập ban đầu của ViCHI bao gồm sáu không gian sáng tạo quan trọng ở cả ba miền: VICAS Art Studio, Đà Nẵng Business Incubator (DNES), Saigon Innovation Hub (SiHub), Hanoi Grapevine, Heritage Space và Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh (TPD).

Được manh nha hình thành từ năm 2018, ViCHI có nguyện vọng trở thành tiếng nói đại diện cho đông đảo các không gian sáng tạo Việt Nam trong các hoạt động giúp xây dựng hệ sinh thái như vận động chính sách, kêu gọi đầu tư và tài trợ, kết nối mạng lưới quốc tế, nâng cao năng lực quản lý và vận hành, quảng bá và kết nối tới công chúng và khách hàng... trong khu vực và trên thế giới thông qua các sự kiện thường niên (như tập huấn chuyên môn, trao đổi, tọa đàm); các sự kiện thường niên và hoạt động kết nối với mạng lưới khu vực và quốc tế (ví dụ như Mekong Cultural Hub, European Creative Hubs Network, mạng lưới của Hội đồng Anh...).

“Ngành công nghiệp sáng tạo có rất nhiều tiềm năng để đóng góp cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. Vì vậy, Hội đồng Anh đã và đang nỗ lực hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Việt Nam. Các không gian này là nơi những người đam mê sáng tạo cùng gặp gỡ, tạo ra những sản phẩm mới mẻ, cùng phát triển kỹ năng mới và trao đổi ý tưởng. Từ đó, họ có thể tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho đời sống sáng tạo đầy sôi động tại Việt Nam” - Bà Cherry Gough, Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam, chia sẻ.

Theo các nghiên cứu về Kinh tế Sáng tạo của Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc UNCTAD (2018), và của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO (năm 2013) công nghiệp sáng tạo đang phát triển nhanh và làm thay đổi bộ mặt kinh tế thế giới theo hướng bền vững và tích cực hơn. Các báo cáo về Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam của Hội đồng Anh cũng cho thấy Không gian Sáng tạo Việt Nam đang phát triển rất nhanh.