Trong buổi làm việc giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, vấn đề hợp tác về năng lượng nguyên tử Việt Nam – Phần Lan đã được Viện trưởng VINATOM Trần Chí Thành đề xuất.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Đó là bốn vấn đề: 1. Phát triển nguồn nhân lực (HRD) trong lĩnh vực điện hạt nhân bao gồm các khóa đào tạo chuyên môn, trao đổi chuyên gia, dịch vụ tư vấn của Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân (STUK) về pháp quy hạt nhân; 2. Dịch vụ tư vấn của các chuyên gia và nhà khoa học Phần Lan, bao gồm Tư vấn Quản lý Dự án (PMC) cho dự án lò nghiên cứu; 3. Tư vấn thiết lập hệ thống quốc gia về nghiên cứu an toàn bức xạ cho y tế, môi trường, ứng phó sự cố, công nghệ và đo lường; 4. Cập nhật phương pháp luận và phương pháp xác định hạt nhân phóng xạ và nguồn bức xạ, phương pháp quan trắc và kỹ thuật đo lường, các nhiệm vụ liên quan đến Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, v.v.

Hợp tác với Phần Lan, quốc gia giàu kinh nghiệm trong vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện hạt nhân, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội học hỏi nâng cao năng lực, chuẩn bị cho dự án Trung tâm Nghiên cứu KH&CN hạt nhân (RCNEST) với lò phản ứng nghiên cứu mới.