Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vào sáng ngày 31/7/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng “còn rất nhiều việc mà Đảng, Nhà nước ta phải tiếp tục thực hiện để phát huy cao nhất vai trò của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong thời gian tới”.

Thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Diễn ra trong dịp kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, Hội nghị gặp mặt các đại trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ diễn ra trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, trong đó đại diện của Bộ KH&CN là Bộ trưởng Chu Ngọc Anh; cùng 200 đại biểu của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Nhìn nhận lại quá trình đồng hành cùng dân tộc của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong lịch sử, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, đội ngũ đặc biệt này chính là yếu tố “hồn cốt trong công cuộc xây dựng nền văn hiến lâu đời và độc đáo của dân tộc. Cha ông ta đã tổng kết cực kì cô đọng và sâu sắc: hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chính những đóng góp kiên trì, tâm huyết và đẩy sáng tạo của đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực đã “góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội kém phát triển, đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử như ngày nay. Nhiều sản phẩm công trình khoa học đã góp phần xây dựng luận cứ cho sự nghiệp đổi mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ KH&CN; nhiều sáng tạo về văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật làm phong phú hơn tâm hồn người Việt, nâng tầm văn hóa Việt Nam”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho các đại biểu đại diện cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp vào sự nghiệp ngành Tuyên giáo.

Đặt những đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong dòng chảy lịch sử của dân tộc nói chung và ngành Tuyên giáo nói riêng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những nỗ lực mà 90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã thực hiện xuất sắc, “giúp Đảng tập hợp, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là lực lượng nòng cốt rất quan trọng, trực tiếp tham gia góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của ngành Tuyên giáo.

Trong bối cảnh mới, việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nền văn hóa Việt Nam, “trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH&CN, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững”, đồng chí Trần Quốc Vượng đề cập đến những nhiệm vụ mang tính lâu dài và chiến lược của Việt Nam. Tuy nhiên, để làm được những điều này, ông nhận thấy “còn rất nhiều việc mà Đảng, nhà nước ta phải tiếp tục thực hiện để phát huy cao nhất vai trò của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong thời gian tới. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ngành Tuyên giáo, phải triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương KH&CN, kịp thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương chính sách phù hợp, tháo gỡ bằng được những vướng mắc kéo dài lâu nay, tạo động lực sáng tạo của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ”.

Đó cũng là những ghi nhận công lao đóng góp đi kèm với nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh với ngành Tuyên giáo cũng như các bộ ngành liên quan trong cuộc gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào chiều ngày 30/7/2020 tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên viện trưởng Viện Huyết học truyền máu trung ương, người từng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình "Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo an toàn truyền máu, phục vụ cho cấp cứu và đảm bảo đủ máu dự trữ cho điều trị".