Ngày 7/3, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố một dự án mới trị giá 73 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa.

Theo đó, công ty xử lý môi trường Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mét khối đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích ô nhiễm dioxin. Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công tháng 4/2019 và dự kiến kéo dài 10 năm với tổng chi phí lên tới 450 triệu USD. Đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 163 triệu USD trong tổng số 300 triệu USD dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này.