Ngày 22/4, tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia NATIF đã khởi động Chương trình KSP 23/24 tại Việt Nam, một sáng kiến chia sẻ tri thức tiêu biểu của Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Kyungwook Hur, Cố vấn cấp cao Chương trình KSP 23/24 tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Tài chính Quốc tế Hàn Quốc, cho biết, tập trung chủ yếu vào hợp tác tri thức, nâng cao năng lực trong quá trình đổi mới công nghệ và ĐMST cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Cố vấn cấp cao Chương trình KSP 23/24 tại Việt Nam Kyungwook Hur phát biểu tại buổi Lễ.
Cố vấn cấp cao Chương trình KSP 23/24 tại Việt Nam Kyungwook Hur phát biểu tại buổi Lễ.

Ông Nguyễn Thế Ích, Phó Giám đốc phụ trách NATIF, cho biết, sau khi nộp đề xuất, Quỹ được Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (thông qua Viện Phát triển Hàn Quốc - KDI) hỗ trợ nguồn lực để thực hiện dự án “Hợp tác chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực của các tổ chức hỗ trợ đổi mới công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu thảo luận các nội dung: thiết lập hệ sinh thái đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ dựa trên Hiệp hội Innobiz; Nâng cao năng lực của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia với tư cách là cơ quan tài trợ toàn diện hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ tại Việt Nam.

Đồng thời, các nhà quản lý, nhà khoa học Hàn Quốc đã chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm quản lý và cách thức phát triển hệ sinh thái ĐMST; cải thiện cơ cấu tổ chức, quy trình, cơ chế hoạt động và nâng cao năng lực quản trị, vận hành của Quỹ; góp phần thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Việt Nam.