Từ tháng tới, các cơ quan, công sở ở Hà Nội được đề nghị không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích nhỏ, chuyển sang dùng các bình nước cỡ lớn hoặc các bình nước sử dụng nhiều lần bằng các vật liệu thân thiện với môi trường trong sinh hoạt và hội nghị, hội thảo.


Ngày 19/08/2019, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 3549/UBND-ĐT, gửi các sở, ban, ngành, các UBND quận, huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trong toàn thành phố, về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị này.

Cụ thể, trước mắt từ ngày 01/09/2019 sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp: không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích nhỏ (dưới 500ml), chuyển sang dùng các bình nước cỡ lớn (từ 20l trở lên), hoặc các bình nước sử dụng nhiều lần bằng các vật liệu thân thiện với môi trường trong các cơ quan, công sở, trong hoạt động hội nghị, hội thảo; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2020 trở đi, Sở Tài chính sẽ không bố trí kinh phí mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần để sử dụng trong các cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố.

Trước Hà Nội, đã có nhiều cơ quan bộ ngành, UBND các tỉnh như Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc hạn chế sử dụng chai nhựa, túi nilon… trong hoạt động của mình, góp phần vào việc hạn chế rác thải nhựa khó phân hủy, để bảo vệ môi trường.