GS Nguyễn Thị Kim Thanh, giáo sư gốc Việt tại University College London (UCL) vừa được trao giải thưởng Rosalind Franklin của Hiệp hội Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society) năm 2019 vì những thành tích nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu nano.

GS Nguyễn Thị Kim Thanh
GS Nguyễn Thị Kim Thanh

Giải thưởng Rosalind Franklin được trao cho cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) và nhằm khuyến khích vai trò của phụ nữ trong STEM. Giải thưởng được đặt tên để vinh danh nhà lý sinh học Rosalind Franklin, người đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát hiện cấu trúc ADN. GS Nguyễn Thị Kim Thanh thuộc thế hệ đầu tiên nhận được tài trợ từ chương trình Newton Việt Nam năm 2015 để hợp tác nghiên cứu với Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

GS Nguyễn Thị Kim Thanh là một trong những người sáng lập Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (Global Young Academy – GYA) với mục tiêu nhằm tạo ra tiếng nói chung của các nhà khoa học trẻ về những chính sách phát triển bền vững trên toàn cầu. Viện có tối đa 200 thành viên, là các nhà khoa học trẻ (dưới 40 tuổi) có thành tích khoa học xuất sắc từ các quốc gia trên thế giới.