Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022 vừa thống nhất đề cử trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho công trình “Công nghệ Hudavil - Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản” của KSCC. Hoàng Đại Tuấn - Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Mọi ý kiến liên quan đến Công trình đề cử được tiếp nhận cho đến ngày 21/4/2022. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức 3 năm một lần nhằm vinh danh cá nhân nhà khoa học có công trình khoa học định hướng ứng dụng xuất sắc. Mỗi lần có từ 1-3 giải được trao với phần thưởng tiền mặt tương đương ít nhất 1.000 lần mức lương cơ sở (tức vào khoảng 160 triệu đồng/giải). Qua hai lần tổ chức vào năm 2016 và năm 2019, đã có 6 giải thưởng được trao cho 14 nhà khoa học.