Từ năm 2017, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (VNU-UET) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác song phương.

Trong những năm qua, hai bên đã hợp tác hiệu quả và triển khai tốt các chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ (đồng hướng dẫn), trong đó các nghiên cứu sinh VNU-UET có cơ hội sang làm việc và hợp tập tại ĐH Công nghệ Sydney trong thời gian 1 năm.

Để triển khai hợp tác, VNU-UET và ĐH Công nghệ Sydney đã thành lập Trung tâm hợp tác nghiên cứu giữa hai bên vào năm 2017.Toàn bộ kinh phí cho triển khai chương trình này do phía Australia tài trợ.

Tiếp nối tiến trình này, sáng ngày 3/10/2022, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN và ĐH Công nghệ Sydney đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Cụ thể, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong phát triển các hoạt động nghiên cứu tại cơ sở Hòa Lạc; hợp tác sau đại học, đặc biệt là ở bậc tiến sĩ theo chương trình của đề án 89. Không dừng lại ở đó, phía ĐHQGHN và ĐH Công nghệ Sydney cũng mở rộng trao đổi hợp tác sang các lĩnh vực khác như các chương trình liên thông, các khóa đào tạo đạo học và sau đại học.

Tại buổi lễ, GS.TS Chử Đức Trình, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, đề xuất Trung tâm hợp tác nghiên cứu có thể “mở rộng mô hình hiện tại để các trường đại học thành viên và viện nghiên cứu, trực thuộc ĐHQGHN cùng tham gia”, phát huy những thế mạnh của mình.