Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh sách các máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là các máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi - nhận thông tin và ghi âm - ghi hình, đáp ứng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Ảnh: moet.gov.vn
Ảnh: moet.gov.vn

Danh sách cụ thể, như sau:

- Casio FX-500 MS, Casio FX-570 MS, FX 570 ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;

- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570 ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS;

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli 1710, D991ES; Eras E370, E371; Vinaplus FX-580VNX Plus II, FX-580 X.