Bộ Y tế vừa thông báo Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 mới do Chính phủ ban hành theo nghị quyết số 38/BQ-CP.

Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm, 2022 và 2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ để tiếp tục thực hiện Chương trình hoặc sửa đổi, bổ sung.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Các mục tiêu cụ thể bao gồm bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine, nâng cao năng lực hệ thống y tế, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19.

Chương trình có 11 điểm mới so với chương trình cũ, đặc biệt là chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á.

Ngoài ra, còn có các điểm mới như:

- Chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

- Xác định tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là tiêm chủng vaccine toàn dân, miễn phí; Bộ Y tế xây dựng cơ chế xã hội hóa thuốc, vaccine trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Quy định việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Quy định thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vaccine phòng COVID-19.

- Định hướng nâng cao năng lực của y tế dự phòng, y tế cơ sở, trong đó bao gồm việc áp dụng mức phụ cấp 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.

- Quy định việc huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch.

- Quy định rút gọn, đơn giản hóa hồ sơ chứng từ thanh toán; bãi bỏ các rào cản, chồng chéo, vướng mắc, bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19.