Trong đợt đánh giá chỉ số “Phụ nữ, doanh nghiệp và pháp luật” năm nay, nhằm đo lường về mức độ bình đẳng giới trong các bộ luật và quy định Việt Nam đạt là 88,1% (tức là phụ nữ chỉ được hưởng khoảng 88.1% quyền lợi pháp lý so với nam giới), xếp thứ 55 trên tổng số190 quốc gia, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.

Hằng năm Ngân hàng Thế giới cập nhật chỉ số “Phụ nữ, Doanh nghiệp và Pháp luật” để đo lường mức độ bình đẳng giới trong các bộ luật và quy định của 190 quốc gia trên toàn thế giới. Bộ chỉ số đo lường 8 cấu phần về các điều kiện pháp lý liên quan đến phụ nữ có giúp họ đạt được sự tiến bộ trong công việc và cuộc sống gồm: Di chuyển, nơi làm việc, trả lương, hôn nhân, làm mẹ, khởi nghiệp, sở hữu tài sản và lương hưu. Bộ chỉ số này đo lường các rào cản với phụ nữ và khuyến khích cải cách để chống phân biệt đối xử.

Điểm trung bình toàn cầu của chỉ số này là 77,1 — tức là phụ nữ chỉ được hưởng khoảng 77% quyền lợi pháp lý so với nam giới.