Đây là ý kiến được đưa ra trong tọa đàm “Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam và một số nước trên thế giới” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức mới đây nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu ba chiều.

Ông Lê Tất Chiến – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn phát biểu tại tọa đàm
Ông Lê Tất Chiến – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn phát biểu tại tọa đàm

Nhãn hiệu ba chiều, thể hiện hình dáng bề ngoài của sản phẩm dưới dạng không gian ba chiều, là một trong những loại nhãn hiệu phi truyền thống mới được Việt Nam công nhận bảo hộ trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và ban hành năm 2019.

Tuy nhiên, thực tế triển khai bảo hộ nhãn hiệu ba chiều còn nhiều vướng mắc. “Hiện nay vẫn chưa có các quy định cụ thể, hướng dẫn thẩm định dành riêng cho loại nhãn hiệu đặc biệt này, dẫn đến khó khăn, lúng túng cho thẩm định viên trong thẩm định đơn, thậm chí một số trường hợp kết quả thẩm định không thống nhất”, bà Dương Thị Thu Quỳnh ở Trung tâm thẩm định nhãn hiệu (Cục Sở hữu trí tuệ), cho biết.

Bởi vậy, các đại biểu dự tọa đàm kiến nghị rằng cần sớm có những hướng dẫn cụ thể về quy chế thẩm định nhãn hiệu ba chiều trên cơ sở tham khảo các quy định ở các quốc gia đi trước như Hoa Kỳ hoặc các nước EU.