Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

.
Ảnh: VGP.

Trong quyết định số 1055/QĐ-TTg, KH&CN được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường năng lực cho Việt Nam để phát triển, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và đô thị; thực hiện các giải pháp về công nghệ, trang thiết bị trong dự phòng và điều trị các bệnh gia tăng do biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan; tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo, truyền tin về thiên tai và khí hậu cực đoan…

Trong danh mục các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ cùng Bộ TN&MT nhiệm vụ “Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong thích ứng biến đổi khí hậu” với mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành các nghiên cứu giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 là hoàn thành các nghiên cứu giai đoạn 2026- 2030.