Hiện tại, nước ta có 4 nhà sản xuất trong nước đang nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 gồm: Vabiotech, Polyvac, Ivac và Nanogen. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, nhưng đều cho thấy kết quả bước đầu khả quan.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Ngày 22/7, Bộ Y tế tổ chức hội thảo nhằm thống nhất chủ trương, nguyên tắc và kế hoạch triển khai các hoạt động nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng và cấp đăng ký, sử dụng vaccine Covid-19 tại Việt Nam; và hoàn thiện Hướng dẫn nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký sử dụng vaccine Covid-19 trong tình trạng y tế khẩn cấp.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam là 1 trong 42 quốc gia có thể sản xuất vaccine và đã có Hệ thống quản lý chất lượng vaccine (NRA) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, do đó nếu thành công, vaccine Covid-19 trong nước có thể xuất khẩu góp phần phòng đại dịch cho cả các nước trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế hoan nghênh tất cả các đơn vị có đủ điều kiện nghiên cứu và sản xuất trong nước vaccine này; và cam kết tạo điều kiện về vốn cho những đơn vị có kết quả tốt và quy trình sản xuất vaccine theo quy mô công nghiệp. Bộ Y tế cũng đang khẩn trương hoàn thiện rút ngắn quy trình hồ sơ đăng ký, thủ tục đối với việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống Covid-19.

Hiện có 4 nhà sản xuất trong nước đang nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19 gồm: Vabiotech, Polyvac, Ivac và Nanogen.