Từ ngày 3 đến 14/2, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã tham dự Phiên họp thứ 57 của Tiểu ban Khoa học và Kỹ thuật, Ủy ban Liên Hợp Quốc về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình (COPUOS) tại Vienna, Áo.

Đây là phiên họp thường niên trong Chương trình nghị sự năm 2020 của COPUOS, cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 73/6 ngày 26/10/2018 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc “Khoảng không vũ trụ như một động lực của phát triển bền vững”.

Trong bài phát biểu về “Các vấn đề liên quan đến viễn thám Trái đất bằng vệ tinh, bao gồm các ứng dụng cho các nước đang phát triển và giám sát môi trường Trái đất”, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã cung cấp một số thông tin có liên quan đến Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi đầu năm 2019 và nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chiến lược vũ trụ Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phiên họp kết thúc vào chiều 14/2 bằng việc thông qua dự thảo trình lên Phiên họp toàn thể COPUOS diễn ra vào tháng 6 tới, trong đó nhấn mạnh việc khẩn trương tìm kiếm giải pháp, cả về kỹ thuật và pháp lý, nhằm giải quyết vấn đề rác thải vũ trụ trong tương lai gần khi ngày càng nhiều quốc gia, tổ chức đa phương, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các hoạt động thăm dò và khai thác khoảng không vũ trụ.