Sáng 6/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo hai ĐH Quốc gia tại TPHCM.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TPHCM
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm và làm việc tại ĐH Quốc gia TPHCM ngày 6/9/2023. Ảnh: sggp.org.vn

Sau khi lắng nghe kiến nghị của lãnh đạo hai ĐH Quốc gia cũng như của các nhà khoa học và lãnh đạo các bộ/ngành, Phó Thủ tướng cho rằng, sau 30 năm hoạt động, cần tổng hợp những vấn đề trở ngại trong quá trình quản lý, đào tạo và nghiên cứu tại hai ĐH Quốc gia đồng thời đề xuất tầm nhìn phát triển trong quá trình cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành các chính sách, pháp luật để kiến nghị với Chính phủ.

“Trong đó, tôi rất quan tâm vấn đề cơ chế tổ chức, mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, về doanh nghiệp, các trung tâm khởi nghiệp trong ĐH Quốc gia, về liên thông giữa sự nghiệp với các doanh nghiệp trong ĐH Quốc gia, về hệ sinh thái của ĐH Quốc gia cần như thế nào để tạo ra sự khác biệt” - ông nói.

Tiếp đến, Phó Thủ tướng yêu cầu hai ĐH Quốc gia cần có đề án tổng thể trên cơ sở pháp lý và trên cơ sở nhìn nhận về vị trí, tầm quan trọng của mình để đề xuất với Nhà nước những vấn đề Nhà nước phải đầu tư, cần đặt hàng; đề xuất những vấn đề mà ĐH Quốc gia với chiến lược phát triển của mình sẽ phải thực hiện.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị hai ĐH Quốc gia cần tập trung vào đổi mới quản lý KH&CN, trong đó tập trung đổi mới các vấn đề liên quan đến đầu tư, ngân sách, và tổ chức bộ máy.