Hội Vật lý Việt Nam mới thông báo, từ chín ứng viên tham gia xét giải thưởng Nhà vật lý trẻ triển vọng 2021, Hội đồng khoa học giải thưởng đã lựa chọn được ba nhà khoa học xứng đáng nhận giải thưởng năm nay.

Đó là TS. Tạ Văn Dương (Học viện Kỹ thuật quân sự) với các nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vi laser từ vật liệu mềm; TS. Phạm Văn Việt (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) với các nghiên cứu về vật liệu tổ hợp quang xúc tác phân hủy khí NO dưới điều kiện ánh sáng khả kiến; TS. Đỗ Thị Hoài (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm KKH&CN Việt Nam) với các nghiên cứu hình thái và động học lớp vỏ sao (CSE) của R Dor, EP Aqr và Mira Ceti.

Để đi đến quyết định này, Hội đồng khoa học giải thưởng đã có một quá trình xét duyệt cẩn trọng, mỗi hồ sơ có ba phản biện đánh giá, nhận xét một cách chi tiết. Khi lựa chọn người đoạt giải, Hội đồng đặc biệt quan tâm đến chất lượng và tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu.

Được trao hai năm một lần, Giải thưởng Nhà Vật lý trẻ Triển vọng được Hội Vật lý Việt Nam thành lập để khích lệ các nhà vật lý trẻ có thành tích nổi bật trong nghiên cứu cơ bản, phát triển và ứng dụng công nghệ, đào tạo và giảng dạy vật lý.