Trong hai ngày 2 và 3/12/2020, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN NPT) tổ chức hai hội thảo “Mô hình hóa bằng công nghệ số” và “Vận hành hệ thống truyền tải điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng”.

Cả hai hội thảo đều tập trung vào những thách thức kỹ thuật khi vận hành hệ thống điện khi nguồn năng lượng tái tạo gia tăng và những giải pháp công nghệ để quản lý và giảm thiểu những thách thức này; những kinh nghiệm của Anh trong việc áp dụng những khung pháp lý, chính sách và công nghệ phù hợp.

Một trong những mục tiêu mà Việt Nam muốn hướng tới là nâng cao năng lực của hệ thống truyền tải điện, phát triển một khung pháp lý ổn định cho ngành điện cũng như đầu tư hiệu quả vào công nghệ năng lượng tái tạo.