Hơn 250 đại biểu là lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, nhà giáo dục đã đề xuất các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy tự chủ đại học trong Hội thảo Giáo dục 2020 diễn ra ngày 27/11 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – từ chính sách đến thực tiễn”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đổi mới GDĐH theo hướng tự chủ là bước chuyển mang tính lịch sử trong thời gian vừa qua; đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số điểm cốt lõi trong quá trình dài thực hiện tự chủ đại học, đó là tự chủ đại học phải đi từ chuyên môn học thuật và gắn với một mô hình quản trị tiên tiến cùng trách nhiệm giải trình cao. Theo ông, thực hiện tự chủ đại học không phải là Nhà nước không đầu tư thêm nữa hay buông lỏng quản lý nhà nước; và đặc biệt không được làm giảm cơ hội tiếp cận GDĐH của người nghèo và đối tượng chính sách.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý yêu cầu nhận thức đúng về vai trò, vị trí, quyền hạn của hội đồng trường để ngăn chặn những ý kiến cực đoan, nguy cơ sai phạm trong quá trình thực hiện tự chủ đại học. Những vướng mắc hiện nay về thành lập hội đồng trường, theo Phó Thủ tướng, chủ yếu do nhận thức chưa thông suốt trong các trường, trong các hiệu trưởng. Việc xây dựng bộ quy chế hoạt động của trường một cách đầy đủ và chi tiết về nhân sự, tài chính, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật… giống như “một bộ luật của trường” cần được các trường chủ động thực hiện, không chờ đợi, phụ thuộc việc ban hành quy chế mẫu.