Các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể nộp đề xuất xin hỗ trợ của Quỹ Bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) từ 10.000 đến 800.000 USD cho các dự án bảo tồn di sản văn hóa.

Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ năm 2018 tài trợ 92.500 USD vào việc tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía nam Thành Nhà Hồ. Ảnh: baomoi.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa chính thức thông báo về Quỹ bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2020, theo đó, Các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể nộp đề xuất xin hỗ trợ Khoản tài trợ AFCP nhỏ (từ 10.000 đến 199.999 USD) và Khoản tài trợ AFCP lớn (từ 200.000 đến 800.000 USD).

Chương trình dành cho các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam như các tổ chức phi chính phủ, bảo tàng, các cơ quan văn hoá của chính phủ, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa có khả năng chứng thực về khả năng và kinh nghiệm để quản lý & thực hiện một dự án bảo tồn di sản văn hóa.

Quỹ AFCP không tài trợ cho các cá nhân, các tổ chức thương mại, và những tổ chức từng nhận tài trợ của AFCP nhưng không hoàn thành yêu cầu báo cáo sau dự án.

Các dự án xin tài trợ được chấp nhận tập trung vào các lĩnh vực bảo tồn sau:

1) Các địa điểm văn hóa, bao gồm các toà nhà cổ và di chỉ
2) Những hiện vật hoặc bộ sưu tập mang tính văn hóa bao gồm các hiện vật khảo cổ học hoặc dân tộc học, tranh, công trình kiến trúc, di cảo và các hiện vật khác
3) Các hình thức biểu đạt văn hóa truyền thống bao gồm các loại hình âm nhạc, ngôn ngữ và múa.

Chương trình gồm 2 vòng xét duyệt hồ sơ: Vòng 1 (Tóm tắt đề án) và Vòng 2 (Đề án hoàn chỉnh). Trong Vòng 1, các tổ chức sẽ nộp tóm tắt đề án do những đơn vị hợp lệ xây dựng. Nếu, sau khi đánh giá kỹ thuật, xếp loại và thứ hạng của tóm tắt đề án, các tổ chức được mời vào vòng 2, thì tổ chức đó sẽ được phép nộp đề án hoàn chỉnh.

Đương đơn/đơn vị xin tài trợ phải điền đầy đủ thông tin trong Đơn xin tài trợ bằng tiếng Anh và gửi bản điện tử cùng các tài liệu theo yêu cầu về email của Phòng Thông tin – Văn hóa của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ trước hoặc trong ngày 30/11/2019.

Từ năm 2001, Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) đã đầu tư hơn một triệu USD Mỹ vào 14 dự án bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam.

Để biết thêm thông tin và nộp hồ sơ, vui lòng truy cập tại đây.