Sau khi kết thúc vòng sơ khảo vào cuối tháng 3/2019, Ban tổ chức cuộc thi Sáng chế năm 2018 đã chọn ra 10 hồ sơ xuất sắc vào vòng chung khảo, bao gồm: Ngành cơ khí (4 hồ sơ); Ngành điện tử (3 hồ sơ); 3 hồ sơ thuộc các ngành hóa dược, môi trường – sinh học và y dược.

.

Trong vòng chấm chung khảo ngày 23/4/2019. Các tác giả dự thi sẽ trình bày giải pháp dự thi trước Hội đồng chung khảo về tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng, hiệu quả kinh tế xã hội và việc sử dụng thông tin sáng chế trong quá trình tạo ra giải pháp kỹ thuật dự thi.

Cuộc thi do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp tổ chức.