Tính đến ngày 21/9, đại dịch COVID-19 đã gây ra cái chết cho hơn 676.200 người dân Mỹ, tương đương với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, thường được coi là đại dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Số lượng người chết trên toàn thế giới do COVID-19 cho đến nay – khoảng 4,7 triệu người – không lớn bằng số ca tử vong toàn cầu do bệnh cúm năm 1918 gây ra, với con số ước tính lên tới hơn 50 triệu người.

Tất nhiên, việc so sánh này chỉ mang tính chất tương đối do bối cảnh xảy ra hai đại dịch hoàn toàn khác nhau, và có nhiều yếu tố đã thay đổi kể từ một thế kỷ trước. Dân số của Mỹ vào thời điểm năm 1918 chỉ bằng khoảng 1/3 so với ngày nay. Điều này nghĩa là dịch cúm Tây Ban Nha đã gây ra cái chết cho một phần dân số Mỹ lớn hơn so với đại dịch COVID-19.

Hiện tại, Mỹ có trung bình 1.900 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày. Theo dự đoán của Đại học Washington, quốc gia này sẽ có thêm khoảng 100.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tính đến ngày 1/1/2022.

Nguồn: Livescience.com