Nghị viện Châu Âu vào ngày 10 tháng 11 đã tăng tài trợ cho Horizon Europe, chương trình tài trợ nghiên cứu tiếp theo của Liên minh Châu Âu kéo dài từ năm 2021 đến 2027 (tiếp nối Horizon 2020), thêm 4 tỷ euro.

Ngân sách Horizon Europe đến nay là 85 tỷ euro, cao hơn 1,5 tỷ euro so với lần đầu tiên được Ủy ban châu Âu đề xuất vào năm 2018, nhưng 5 tỷ euro trong số đó là dành cho nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ cho các công ty công nghệ phục hồi sau đại dịch. Ngân sách còn lại lớn hơn một chút so với chương trình tài trợ nghiên cứu hiện tại, Horizon 2020. Nhưng các cơ quan châu Âu sẽ nhận được ít tiền hơn trong những năm đầu của chương trình tài trợ nghiên cứu Horizon Europe kéo dài từ 2021 đến 2027. Có nghĩa là các cơ quan khoa học cơ bản như Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu (ERC) có thể có ít tiền hơn vào năm 2021 so với năm 2020 (năm 2020 các cơ quan vẫn nhận tài trợ từ Horizon 2020), tùy thuộc vào các cuộc đàm phán sâu hơn về việc phân chia ngân sách, sẽ được tổ chức trong những tuần tới.

Nguồn ảnh: DILIFF

Đó là lý do tại sao khoản 4 tỷ euro bổ sung nên được chuyển cho ERC và chương trình học bổng Marie Skłodowska-Curie, Kurt Deketelaere, tổng thư ký của Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu, cho biết. Ông cho rằng chương trình tài trợ lần này còn quá ít, Deketelaere và những người ủng hộ giáo dục đại học khác đã vận động hướng đến ngân sách tài trợ nghiên cứu trị giá 160 tỷ euro, và Quốc hội Châu Âu thì muốn có 120 tỷ euro.

Thông thường ngân sách của EU được quyết định bởi sự nhất trí giữa các nhà lãnh đạo quốc gia - Hội đồng châu Âu. Vào tháng 7, Hội đồng đã đạt được một thỏa thuận ngân sách EU trị giá 1,8 nghìn tỷ euro và sẽ chi 81 tỷ euro trong số đó cho Horizon Europe kéo dài từ năm 2021 đến 2027 - quá thấp so với kỳ vọng của các nhà nghiên cứu. Nhưng lần đầu tiên, Nghị viện Châu Âu đã sử dụng quyền hạn của mình để buộc các quốc gia thành viên phải thương lượng lại.

Christian Ehler, một trong những nhà đàm phán của Nghị viện, cho biết phải nhanh chóng hoàn thành các cuộc đàm phán sắp tới về việc phân chia ngân sách để chương trình bắt đầu đúng hạn, vì vậy không bên nào có khả năng yêu cầu thay đổi mạnh mẽ cách chi tiêu. Mặc dù không loại trừ việc giảm tài trợ cho khoa học cơ bản cho năm 2021, nhưng ông cho biết ERC có thể hy vọng "mức tăng vừa phải" trong 7 năm tới — nhưng "họ sẽ không nhận được mức tăng tài trợ mà họ yêu cầu."

Nguồn:
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/european-research-budget-gets-unexpected-4-billion-boost