Lầu Năm Góc đã thành lập một văn phòng mới dành riêng cho việc điều tra và theo dõi UFO — các hiện tượng trên không không xác định. Văn phòng này có tên Nhóm đồng bộ hóa quản lý và nhận dạng đối tượng trên không, viết tắt là AOIMSG.

AOIMSG sẽ theo dõi các hiện tượng không giải thích được trên không phận quân sự. Vào tháng 6, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã công bố một báo cáo về hơn 140 lần các phi công Hải quân và những người khác nhìn thấy các hiện tượng không xác định trên không. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc tấn công của bất kỳ vật thể nào trên không gây ra những lo ngại về an toàn bay và hoạt động quân sự, đồng thời có thể gây ra những thách thức về an ninh quốc gia”, và AOIMSG được thành lập để theo dõi và đánh giá các hiện không xác định xảy ra trên hoặc gần các cơ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Nguồn: wired.com