Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu QuTech (Hà Lan) đã có những bước tiến mới trong việc phát triển Internet lượng tử khi họ tạo ra mạng lượng tử nhiều nút, hay điểm kết nối (node), đầu tiên trên thế giới.

Hệ thống mới được tạo thành từ ba node lượng tử bằng cách sử dụng một hệ thống laser phức tạp. Chúng tương tác với nhau theo một số định luật cơ học lượng tử chi phối các hạt hạ nguyên tử. Đây là lần đầu tiên hơn hai bit lượng tử, hoặc “qubit”, thực hiện các phép tính trong máy tính lượng tử đã được liên kết với nhau dưới dạng “node”, hoặc điểm cuối mạng.

Các nhà nghiên cứu mong đợi mạng lượng tử đầu tiên này sẽ mở khóa vô số ứng dụng tính toán mà các thiết bị thông thường không thể thực hiện được, chẳng hạn như tính toán nhanh hơn và cải tiến mật mã. “Nó sẽ cho phép chúng tôi kết nối các máy tính lượng tử với nhau để có thêm sức mạnh tính toán, tạo ra các mạng không thể bị hack, kết nối đồng hồ nguyên tử và kính thiên văn với mức độ phối hợp hiệu quả chưa từng có”, Matteo Pompili, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nguồn: Livescience.com