Tình trạng khan hiếm nước có thể trở nên tồi tệ hơn ở 80% diện tích đất trồng trọt trên thế giới vào năm 2050 do tác động của biến đổi khí hậu, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Earth’s Future vào cuối tháng 4/2022.

Trong 100 năm qua, nhu cầu sử dụng nước trên toàn thế giới đã tăng nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ gia tăng dân số của loài người. Tình trạng khan hiếm nước là một vấn đề lớn đối với hoạt động canh tác nông nghiệp ở mọi châu lục, cũng như là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực.

Việc áp dụng các kỹ thuật canh tác để giữ nước mưa trong đất nông nghiệp có thể giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nước tưới ở các vùng khô hạn trong tương lai.

“Về lâu dài, con người cần cải thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi và tăng hiệu quả tưới tiêu để giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhu cầu lương thực ngày càng tăng”, Xingcai Liu, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Nguồn: Sciencedaily.com