Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng thường niên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại Pháp tháng 5 vừa qua, 42 quốc gia đã thông qua dự thảo khuyến nghị “Nguyên tắc của OECD về trí tuệ nhân tạo”.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

“Trí tuệ nhân tạo (AI) cách mạng hóa lối sống và làm việc, và mang lại lợi ích phi thường cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, nó đặt ra những thách thức mới và cũng đang thúc đẩy những lo lắng và mối quan tâm về đạo đức. Điều này đặt trách nhiệm lên các chính phủ để đảm bảo rằng các hệ thống AI được thiết kế theo cách tôn trọng các giá trị và luật pháp của chúng ta, vì vậy mọi người có thể tin tưởng rằng sự an toàn và riêng tư của họ sẽ là tối quan trọng...Những nguyên tắc này sẽ là một điểm tham chiếu toàn cầu cho AI đáng tin cậy để chúng ta có thể khai thác các cơ hội của nó theo cách mang lại kết quả tốt nhất cho tất cả”, ông Angel Gurría, Tổng thư ký OECD phát biểu.

Dự thảo có nội dung xác định trí tuệ nhân tạo phải theo đuổi sự phát triển bền vững, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và khoẻ mạnh, mang lại lợi ích cho con người và Trái đất. OECD khuyến nghị hệ thống trí tuệ nhân tạo phải được thiết kế sao cho đảm bảo tôn trọng về sự chi phối của luật pháp, quyền con người, giá trị dân chủ, tôn trọng tính đa dạng, và phải bao gồm các biện pháp an toàn thích hợp, vì một xã hội công bằng, chính nghĩa, như cho phép con người có thể can thiệp vào những nơi cần thiết.

Ngoài ra, dự thảo yêu cầu phải đảm bảo quy trình công khai minh bạch với toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo, sao cho người dùng có thể hiểu và đưa ra phản bác về kết quả khi vận hành trí tuệ nhân tạo.

OECD đề xuất chính phủ các nước thúc đẩy đầu tư cả ở khối nhà nước và tư nhân vào nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo một cách đáng tin cậy, kêu gọi các nước chia sẻ thông tin, hợp tác cùng nhau trong việc hình thành tiêu chuẩn quốc tế, nhằm quản lý và giám sát một cách có trách nhiệm đối với trí tuệ nhân tạo.

Dự thảo này không mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý vì có dạng thức là dự thảo khuyến nghị. Tuy nhiên, do tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có nguyên tắc quốc tế nào về trí tuệ nhân tạo, cho nên có thể coi đây là tiêu chuẩn quan trọng trong tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot.