Bé sẽ gặp các phản ứng sau khi tiêm vắc xin. Thường những phản ứng này không nghiêm trọng, không có nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe.