Cơ thể nóng ấm lên ngay tức thì sau khi uống rượu chỉ là tượng tạm thời, thực tế uống rượu chống rét có thể gây ra nhiều tác dụng nguy hiểm.