Cứ mỗi 24 giờ đồng hồ lại có khoảng 2 tỷ bức ảnh hoặc video được người dùng đăng tải lên lên trang Facebook.


Để những người khiếm thính và khiếm thị có thể cảm nhận được những bức ảnh và video này thực sự là một thách thức vô cùng to lớn đối với chúng tôi; nhưng chúng tôi đã lập được một nhóm công nghệ chuyên trách trong Công ty Facebook Israel.

Họ có sứ mệnh là thực hiện nhiệm vụ đầy thách thức này nhằm giúp những người dù bị khuyết tật về thị giác hay thính giác đều có thể cảm nhận được tất cả video và hình ảnh được tải lên trang Facebook mỗi ngày.