Mới đây Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp phòng ngừa virus Zika ăn não người trước tình trạng virus này đang lây lan nhanh tới mức báo động.