(Kiến Thức) - Ăn rỉ mũi, mơ mộng, “cày” game… là những thói xấu bị phê phán, chê bai song thật ra lại tốt cho sức khỏe ở một khía cạnh nào đó.