Căn cứ Công văn số 296/BKHCN-TCCB ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng nhân viên và hợp đồng lao động tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), VKIST thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

a) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: có văn bằng, chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm làm việc đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm (Phụ lục 1: Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020);

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 3 hoặc bậc 4 (theo yêu cầu của từng vị trí việc làm, xem Phụ lục 1: Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: tối thiểu Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT Ngày 11/3/2014 hoặc tương đương (theo yêu cầu của từng vị trí việc làm, xem Phụ lục 1: Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020);

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Số lượng viên chức cần tuyển trong đợt 3 năm 2020: 11 viên chức tương ứng với 08 vị trí việc làm

.

(Phụ lục 1: Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020)

3. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b) Nội dung tuyển dụng

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020

- Cách thức ứng tuyển:

Bước 1: Đăng ký thông tin qua link: http://bit.ly/VKISTApplication

Bước 2: Bắt buộc cả hai hình thức: Nộp bản cứng và bản mềm

Địa chỉ email nhận hồ sơ bản mềm: vkisttuyendung@gmail.com;

Địa chỉ nhận hồ sơ bản cứng (nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính):

+ Phòng 304, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc:

+ Tầng 5, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc Km 29, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

- Quy trình tuyển dụng: Theo quy trình sau:

.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn

+ Nội dung phỏng vấn: năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Hình thức: phỏng vấn, thời gian không quá 30 phút, thang điểm 100.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;

- Trường hợp người tham dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển;

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d) Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên hoặc khai man, không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

- Ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ theo danh mục dưới đây, bắt buộc cả bản cứng và bản mềm:

.

* Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.

* Các phụ lục được đính kèm tại: https://vkist.gov.vn/d6/vi-VN/news/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-dot-3-nam-2020-9-4332-311

4. QUYỀN LỢI

- Có mức lương cạnh tranh với chế độ đãi ngộ mới

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lý tưởng cho sự phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

5. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN VÀ LÀM VIỆC

a) Thời gian phỏng vấn dự kiến và địa điểm

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: 02/12/2020

- Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

b) Địa điểm làm việc

- Văn phòng Hòa Lạc: Tầng 5, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao, Km 29, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

c) Ngày làm việc dự kiến

- Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/12/2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Tầng 5, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội – 024 32011740

Người liên hệ: Chị Kiều Thị Khuyên – Quản lý nhân sự