Triển khai Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ, với các nội dung sau:

I. Danh mục nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn

1. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đề tài: Thực nghiệm mô hình trồng và tiêu thụ trà hoa vàng tại một số huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

4. Đề tài: Ứng dụng CNTT quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền tảng bản đồ số 3D

5. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

6. Dự án: Thực nghiệm mô hình khai thác, bảo quản, chế biến mực xà (Symplectoteuthis Oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

7. Đề tài: Đánh giá, so sánh năng suất, chất lượng thịt và đề xuất giải pháp chăn nuôi hiệu quả cho các tổ hợp bò lai tại Quảng Ngãi làm cơ sở định hướng xây dựng thương hiệu thịt bò Quảng Ngãi

8. Đề tài: Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa, gạo và một số loại rau chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9. Đề tài: Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

II. Hồ sơ và thời gian tuyển chọn

1. Nội dung các nhiệm vụ KH&CN tham gia tuyển chọn (Chi tiết theo Thông báo số 1314/TB-SKHCN ngày 01/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/pages/qnp-thongbaotuyenchontochuc--qnpnd-1165-qnpnc-22-qnpsite-1.html); hồ sơ đăng ký tuyển chọn và các biểu mẫu chi tiết tại địa chỉ:http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/pages/qnp-bieumauhuongdanlapho-qnpnd-218-qnpnc-36-qnpsite-1.html

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (Điện thoại số 0255. 8556005).

2. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 05/01/2020.

3. Nơi nhận hồ sơ: Tại quầy số 22, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; Số 54- Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi./.