Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin đã chủ trì phiên họp toàn thể của Ủy ban với sự tham gia của một số chuyên gia, đại diện hội, hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Các doanh nghiệp CNTT lớn phải đi đầu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - từ cung cấp dịch vụ băng thông, đường truyền, ưu đãi cước phí đến việc tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cần nghiên cứu cơ chế để doanh nghiệp có thể sử dụng kinh phí từ Quỹ KH&CN quốc gia cho những hoạt động này”.

Theo Phó Thủ tướng, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cơ bản liên quan hoặc dựa trên nền tảng CNTT. Vì vậy, Ủy ban cần đặt ra chỉ tiêu, tỷ lệ cụ thể của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong mục tiêu tổng thể phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.