Ngày 23/11, tại TPHCM, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ VIPRI thuộc Bộ KH&CN phối hợp với các đối tác tổ chức hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN về sở hữu trí tuệ”.

Ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng VIPRI, cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khu vực phía Nam về lĩnh vực SHTT như khai thác, sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp, xác lập quyền và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, các vấn đề liên quan đến hoạt động khởi nghiệp ĐMST như tài chính, định giá tài sản trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế về khởi nghiệp ĐMST,… Qua đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp KH&CN phải đối mặt trên thực tiễn.

Hội nghị cũng được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của nhiệm vụ "Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST" thuộc đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844), do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Chuyên gia trình bày các vấn đề về SHTT.    Ảnh: KA
Chuyên gia trình bày các vấn đề về SHTT. Ảnh: KA

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện VIPRI, đánh giá cao vai trò của sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp. Nếu năm 1975, tài sản vô hình chỉ chiếm 17% giá trị của doanh nghiệp trên thế giới, thì đến năm 2020, con số này là 90%. Các doanh nghiệp có sở hữu tài sản trí tuệ tạo ra doanh thu trung bình/người cao hơn 20%, so với doanh nghiệp không sở hữu tài sản trí tuệ. Đối với doanh nghiệp có sở hữu tài sản trí tuệ, kết quả kinh doanh tăng 36% đối với sáng chế, 21% đối với nhãn hiệu, 32% đối với kiểu dáng công nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và KH&CN, muốn gia tăng giá trị thị trường, cần chú trọng phát triển tài sản trí tuệ. Trong đó, thông tin sở hữu công nghiệp là một trong những trụ cột của hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và KH&CN, giúp doanh nghiệp hạn chế được rủi ro, giảm thiểu chi phí trong quá trình tìm hiểu thông tin về ý tưởng, thị trường, đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh,…

ThS. Bùi Tiến Quyết, Viện VIPRI, cho biết, phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và KH&CN hiện nay chưa chú trọng việc sử dụng, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, chưa biết sử dụng công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, định giá tài sản trí tuệ,… Trong khi đó, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp nhằm tránh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đánh giá khả năng bảo hộ của các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ). Đồng thời, xác định và đánh giá công nghệ để mua, bán li-xăng và chuyển giao công nghệ, xác định các công nghệ thay thế; nắm bắt các giải pháp có sẵn cho các vấn đề kỹ thuật; tìm kiếm ý tưởng cho việc tiếp tục đổi mới công nghệ, tìm kiếm đối tác kinh doanh,…

Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề SHTT, khởi nghiệp.  Ảnh: KA
Tư vấn cho doanh nghiệp về SHTT, khởi nghiệp. Ảnh: KA

Vì vậy, theo ông Quyết, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp KH&CN cần chú trọng việc tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; sử dụng, đánh giá thông tin sở hữu công nghiệp để thực hiện quản trị tài sản trí tuệ. Đối với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nên thiết lập bộ phận hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về sử dụng, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến, hướng dẫn khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp,…

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Viện VIPRI đã chia sẻ về các chủ đề: Thông tin sở hữu công nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp ĐMST; Vai trò của SHTT và thông tin sở hữu công nghiệp đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và doanh nghiệp KH&CN; Đề xuất, khuyến nghị về việc sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp hiệu quả đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và doanh nghiệp KH&CN và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; Công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động khởi nghiệp ĐMST; Đánh giá, định giá công nghệ - tài sản trí tuệ; Chính sách hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, KH&CN từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia;…

Ngoài ra, các chuyên gia của Viện VIPRI và đối tác cũng đã tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp cách khai thác thông tin, xác lập, bảo về quyền sở hữu công nghiệp, định giá tài sản trí tuệ,….