Nền tảng này do Cục Thông KH&CN Quốc gia, Viện Công nghệ thông tin, Công ty FPT Smart Cloud và Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam hợp tác phát triển với tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Ngày 22/9, trong khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam 2023, diễn ra tại TPHCM, Cục Thông KH&CN Quốc gia thuộc Bộ KH&CN, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Công ty FPT Smart Cloud và Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam đã ký kết hợp tác phát triển nền tảng chia sẻ dữ liệu nghiên cứu KH&CN dùng chung - Openscience.vn.
Đây là nền tảng do Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ xây dựng phục vụ nghiên cứu, phát triển AI, nằm trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Nền tảng Openscience.vn cho phép cộng đồng nghiên cứu trong nước đóng góp và chia sẻ các bộ dữ liệu. Người dùng hệ thống bao gồm các cán bộ nghiên cứu tại các viện, trường, các giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo và các cá nhân khác, hoạt động trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu và học máy…

B
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: TN

Theo nội dung ký kết, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ phụ trách phát triển nội dung và cơ chế vận hành nền tảng. Viện Công nghệ thông tin hỗ trợ về nghiên cứu phát triển công nghệ của nền tảng. Công ty FPT Smart Cloud đồng hành, hỗ trợ hoạt động vận hành cho nền tảng với các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế dựa trên thế mạnh ứng dụng AI FPT. Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam sẽ tuyên truyền, quảng bá Nền tảng cho các đơn vị thành viên.

Trưởng ban điều hành Nền tảng Openscience.vn là TS Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.