Ngày 23/01/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (ĐMST) Việt Nam - Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) sẽ tổ chức sự kiện Final Demo Day.


Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu kết quả hoạt động của IPP2 trong giai đoạn 2014-2015 và công bố các hoạt động sẽ được triển khai từ năm 2016. Chương trình gồm 04 nội dung chính: Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của 22 doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp được IPP2 tài trợ và đào tạo; Tổng kết Khoá Đào tạo Chuyên gia Tư vấn ĐMST lần 1 (ToT1) và Chương trình Đào tạo Tăng tốc ĐMST (IAP); Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư và (4) Công bố chính thức các chương trình tài trợ và hỗ trợ mới của IPP.

Trong năm 2015, Chương trình tài trợ của IPP2 hướng tới đối tượng là các dự án kinh doanh và tổ chức, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. 22 nhóm dự án tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - Huế đã được chọn để nhận hỗ trợ trong tối đa 09 tháng. Ngoài tài trợ về tài chính, các nhóm dự án được tham gia Chương trình Đào tạo Tăng tốc ĐMST (IAP) kéo dài 6 tháng với các hoạt động như đào tạo, tư vấn trực tiếp, hỗ trợ tìm kiếm và kết nối với các nguồn tài trợ khác. IAP cũng sẽ chính thức kết thúc và báo cáo kết quả tại Final Demo Day. Nhân sự kiện này, các nhóm dự án được IPP2 tài trợ sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và kết nối với các nhà đầu tư, nhà tài trợ, và đại diện từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và đại diện các cơ quan ban ngành liên quan. Ngoài ra, năm 2015, IPP2 cũng tổ chức Khoá Đào tạo Chuyên gia Tư vấn ĐMST lần thứ nhất (ToT1) cho 12 chuyên gia để xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ cho các dự án, công ty trong Chương trình IAP và trong dài hạn là tạo nguồn lực phục vụ quá trình phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST tại Việt Nam.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong sự kiện Final Demo Day lần này, 12 chuyên gia ĐMST sẽ được trao Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo. Họ sẽ là một phần thiết yếu trong đội ngũ chuyên gia tư vấn về ĐMST phục vụ cho các công ty, các trường đại học, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ và các cơ quan hoạch định chính sách của chính phủ. Ngoài ra, IPP2 sẽ chính thức công bố 2 chương trình mới cho năm 2016 bao gồm Chương trình Tài trợ cho các Dự án Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Chương trình Hỗ trợ Phát triển Đào tạo về ĐMST và Khởi nghiệp hợp tác với các trường đại học và các tổ chức giáo dục tại Việt Nam.

IPP2 đang được triển khai giai đoạn 2 từ năm 2014 - 2018 với ngân sách 11 triệu Euro. Với vai trò là đơn vị khởi xướng, hỗ trợ và kết nối, IPP2 hướng tới mục tiêu chính là củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. IPP2 hỗ trợ thực hiện các sáng kiến, các hoạt động hợp tác và kết nối không chỉ tại địa phương mà còn mở rộng ra phạm vi toàn quốc và với các quốc gia trên thế giới.