Ngày 13/12, việc hạ thủy giàn khoan Tam Đảo 05 đã khẳng định năng lực về chế tạo giàn khoan nói riêng và chế tạo cơ khí dầu khí biển nói chung, đưa Việt Nam vào bản đồ chế tạo giàn khoan của thế giới.

Dự án giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu của Hoa Kỳ với tổng giá trị đầu tư 230 triệu USD, tổng khối lượng 18.000 tấn, có khả năng khoan tới mỏ dầu khí độ sâu 9.000m.

Tam Đảo 05 được thiết kế có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường, có thể hoạt động an toàn trong điều kiện bão trên cấp 12. Kích thước thân giàn 70,4x76x9,5 m, khả năng chất tải 2.995 tấn.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05. Ảnh: Người Lao động

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa của việc tiếp tục sản xuất, chế tạo và đưa vào sử dụng một sản phẩm cơ khí dầu khí quy mô, phục vụ nhiệm vụ thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển kinh tế biển.

Việc chế tạo thành công giàn khoan Tam Đảo 03 trước đây và hiện nay là giàn khoan Tam Đảo 05 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngành cơ khí chế tạo giàn khoan tự nâng của Việt Nam.