Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hình thành các trung tâm sáng tạo khởi nghiệp, các dự án đổi mới sáng tạo, lập vườn ươm khởi nghiệp tại các trường đại học ... là nội dung của chương trình phối hợp hoạt động mà Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ký kết.

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra chiều ngày 25/11. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong.

Bộ trưởng Bộ KH&CN - Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết: "Các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch giữa Bộ KH&CN và Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thực hiện với mục đích đẩy mạnh các hoạt động KH&CN trong thanh niên, duy trì, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên... Điều này đã mang lại những đóng góp thiết thực trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu khoa học".

Bộ trưởng nhấn mạnh, xác định rõ trách nhiệm tạo ra môi trường thuận lợi cho thanh niên tham gia các hoạt động KH&CN, Bộ KH&CN đã ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện và cơ hội để các nhà khoa học trẻ tham gia tuyển chọn, thực hiện đề tài khoa học, nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ ba, từ phải qua) và ông Lê Quốc Phong (thứ ba, từ trái qua) ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội nghị, Bộ KH&CN và Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung chính: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong việc ứng dụng KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tổ chức các hoạt động KH&CN hỗ trợ đoàn viên thanh niên bao gồm phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hình thành các trung tâm sáng tạo khởi nghiệp, các dự án đổi mới sáng tạo, lập vườn ươm khởi nghiệp tại các trường đại học; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ phát huy nguồn lực thanh niên và tham mưu xây dựng chính sách.