Chất Cr203 màu xanh đen cùng khí N2 và lượng nhiệt lớn khiến tia lửa phun trào như ngọn núi lửa là kết quả của phản ứng phân hủy của hợp chất (NH4)2Cr2)7 trong thí nghiệm "Núi lửa phun trào".