Cùng biến hóa với bột borax nhé. Nguyên liệu hết sức đơn giản: Bột borax, nước, lọ thủy tinh, bút chì, màu... và quan sát sau 12 tiếng.