Các nhà địa chất lấy lõi trầm tích từ đáy biển bên dưới Thềm băng Filchner-Ronne khổng lồ ở rìa phía Nam của biển Weddell, Nam Cực, đã phát hiện ra các loại động vật thân lỗ, hay còn gọi là bọt biển.

Các nhà nghiên cứu khoan một lỗ xuyên qua lớp băng dày 900 mét bằng một mũi khoan nước nóng và đưa một máy quay phim xuống vùng nước biển tối đen bên dưới tảng băng. Máy ảnh đã cho thấy các đàn động vật “cố định” gắn liền với đá - có thể là bọt biển và các sinh vật biển tương tự. Ngoài ra còn có những dấu hiệu cho thấy các loài động vật khác chẳng hạn như giun ống, hoặc các loài ngậm nước có họ với sứa. Để tồn tại, các sinh vật này sẽ phải ăn vật chất trôi nổi từ động vật hoặc thực vật khác, vì thực vật không thể quang hợp trong môi trường dưới tảng băng này vì không có ánh nắng Mặt trời.


Tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ xác định xem liệu có phải các sinh vật này đã tiến hóa để sống ở đây không. Nếu đã tiến hóa để sống bên dưới các thềm băng, chúng có thể đóng vai trò là một đồng hồ phân tử để đánh giá những biến đổi khí hậu ở Nam Cực.