Tiến sỹ Trịnh Đình Thâu hiện là Trưởng khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Sinh năm 1959. Bảo vệ học vị tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Phillippines Los Ba Nos chuyên ngành Phát triển cộng đồng. Trưởng khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ tịch Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (Vietnam One Heath University Network ). Thành viên Hội Kinh tế môi trường Việt Nam. Thành viên Hội Giáo dục nông nghiệp và môi trường Châu Á - Thái Bình Dương.

Lĩnh vực chuyên môn: Thú y.

Thành tựu: Đã công bố 36 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Tham gia và đồng chủ biên 6 cuốn giáo trình, sách chuyên khảo. Tham gia 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường và đề tài độc lập cấp quốc gia, tiêu biểu là đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin vô hoạt phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn đã có nhiều đề tài được ứng dụng thực tế” thuộc chương trình Khoa học và công nghệ trong điểm cấp nhà nước KC.04.15/11-15 (Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học).

Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong thực tế tiêu biểu là quy trình phòng, chống hội chứng MMA trên đàn lợn nái tại các trang trại chăn nuôi lợn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và một số trang trại lợn tại Bắc Ninh.

Địa chỉ e-mail: tdthau@vnua.edu.vn.