Ánh sáng phương Bắc còn có tên gọi Bắc cực quang, là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Tuy nhiên chỉ cần muối CuCl2, giấy nhôm, lửa/diêm... là bạn có thể tạo ra Bắc cực quang.