Nếu con người không có những giải pháp kịp thời để hạn chế hoạt động sản xuất và tiêu thụ nhựa, lượng rác thải nhựa đổ vào đại dương dự kiến sẽ tăng lên gấp ba lần, từ 11 triệu tấn mỗi năm lên 29 triệu tấn/năm trong 20 năm tới.

Ảnh: Alamy.
Ảnh: Alamy.

Đây là kết quả nghiên cứu của tổ chức The Pew Charitable Trusts và SYSTEMIQ được công bố trên tạp chí Science vào tháng 7/2020. Đến năm 2040, tổng lượng rác thải nhựa tích lũy trong các đại dương có thể đạt mức 600 triệu tấn.

Nhóm nghiên cứu cho biết, những cam kết hiện nay của các chính phủ trên thế giới sẽ chỉ góp phần làm giảm khoảng 7% lượng rác thải nhựa đổ vào đại dương vào năm 2040.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa, chúng ta cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, ví dụ như thay thế nhựa bằng các vật liệu khác có khả năng phân hủy, cải thiện việc thu gom chất thải nhựa, tăng tỷ lệ tái chế và giảm xuất khẩu chất thải nhựa.

“Ngày nay, chúng ta có tất cả các công nghệ và giải pháp cần thiết để ngăn chặn hơn 80% lượng rác thải nhựa. Điều quan trọng là các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng quyết tâm thực hiện nó”, Martin Stuchtey, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.